Từ ngày  (Ngày/Tháng/Năm)  Đến ngày  (Ngày/Tháng/Năm) 

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Tiêu đềNgày cbXemTải về
Báo cáo tài chính quý II 2019 25/09/2019 Xem Tải về
Tình hình thực hiện sắp xếp. đổi mới doanh nghiệp 2018 29/03/2019 Xem Tải về
Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp 29/03/2019 Xem Tải về
Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2018 29/03/2019 Xem Tải về
Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, 2017, 2018 29/03/2019 Xem Tải về
Báo cáo tài chính của doanh nghiệp 29/03/2019 Xem Tải về
Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 2019 29/03/2019 Xem Tải về
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp năm 2018 29/03/2019 Xem Tải về
Báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31/12/2018 29/03/2019 Xem Tải về
Báo cáo giám sát năm 2018 29/03/2019 Xem Tải về
Báo cáo Tài chính quý II năm 2018 31/07/2018 Xem Tải về
Báo cáo giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2018 31/07/2018 Xem Tải về
Phụ lục IV kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 2018 05/04/2018 Xem Tải về
Phụ lục IX Báo cáo tài chính Doanh Nghiệp 05/04/2018 Xem Tải về
Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015,2016,2017 05/04/2018 Xem Tải về
Phụ lục VII Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới Doanh Nghiệp năm 2017 05/04/2018 Xem Tải về
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Doanh Nghiệp năm 2017 05/04/2018 Xem Tải về
Phụ lục X Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của Doanh Nghiệp 05/04/2018 Xem Tải về
Báo cáo giám sát 2017 01/03/2018 Xem Tải về
Báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31-12-2017 đã được kiểm toán 22/02/2018 Xem Tải về
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch kinh doanh đầu tư và phát triển giai đoạn 2017-2020 của công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Sơn La 10/10/2017 Xem Tải về
Báo Cáo Tài Chính Quý II Năm 2017 20/07/2017 Xem Tải về
Báo cáo tình hình tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý I, II năm 2017 20/07/2017 Xem Tải về
Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới DN năm 2016 18/04/2017 Xem Tải về
Phụ lục V, kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2017 18/04/2017 Xem Tải về
123
báo sơn la Chi cục thuế Ủy ban nhân dân đài truyền hình Cổng thông tin điện tử chính phủ Hội đồng XSKT Miền Bắc

Lượt truy cập

Lượt đã truy cập: 98151
Online:1
TRANG TIN ĐIỆN TỬ - CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG TY TNHH NN MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT SƠN LA
Địa chỉ: 17 Tô Hiệu - Phường Tô Hiệu - TP Sơn La.
Điện thoại: 022-3852593 Fax: 022-3852644
Email: xososonla@gmail.com.vn