Từ ngày  (Ngày/Tháng/Năm)  Đến ngày  (Ngày/Tháng/Năm) 

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Tiêu đềNgày cbXemTải về
Báo cáo tài chính năm 2023 20/03/2024 Xem Tải về
Điều lệ UBND tỉnh phê duyệt năm 2023 21/12/2023 Xem Tải về
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2023 30/07/2023 Xem Tải về
Quyết định phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2021-2025 15/05/2023 Xem Tải về
Báo cáo tài chính năm 2022 15/05/2023 Xem Tải về
Báo cáo tài chính 2022 28/03/2022 Xem Tải về
Phê duyệt kế hoạch kinh doanh đầu tư và phát triển giai đoạn 2021-2025 28/03/2022 Xem Tải về
Báo cáo giám sát năm 2021 28/03/2022 Xem Tải về
Công bố thông tin doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2021 05/08/2021 Xem Tải về
Quyết định V/v ban hành quy chế công bố thông tin 05/08/2021 Xem Tải về
Quy chế công bố thông tin của công ty TNHH MTV XSKT Sơn La 05/08/2021 Xem Tải về
Tình hình thực hiện sắp xếp đổi mới doanh nghiệp 2020 25/05/2021 Xem Tải về
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch kinh doanh đầu tư và phát triển giai đoạn 2021 - 2025 25/05/2021 Xem Tải về
Báo cáo tài chính của doanh nghiệp 2020 25/05/2021 Xem Tải về
Báo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2020 25/05/2021 Xem Tải về
Phụ lục VI Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2020 25/05/2021 Xem Tải về
Phụ lục IV Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021 25/05/2021 Xem Tải về
Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018,2019,2020 25/05/2021 Xem Tải về
Phụ lục X Báo cáo chế dộ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp 25/05/2021 Xem Tải về
Báo cáo tài chính cho năm kết thúc 31/12/2020 26/02/2021 Xem Tải về
Quyết định về việc công bố xếp loại doanh nghiệp Nhà nước, kết quả đánh giá xếp loại người quản lý Doanh Nghiệp Nhà nước năm 2019 14/01/2021 Xem Tải về
Báo cáo tài chính quý II 2020 11/08/2020 Xem Tải về
Bảng cân đối kế toán tại ngày 31-12-2019 15/04/2020 Xem Tải về
Bản thuyết minh báo cáo tài chính năm 2019 15/04/2020 Xem Tải về
Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, 2018 ,2019 15/04/2020 Xem Tải về
12345
báo sơn la Chi cục thuế Ủy ban nhân dân đài truyền hình Cổng thông tin điện tử chính phủ Hội đồng XSKT Miền Bắc Triển lãm tài liệu lưu trữ

Lượt truy cập

Lượt đã truy cập: 292270
Online:20
TRANG TIN ĐIỆN TỬ - CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT SƠN LA
Địa chỉ: 17 - Tổ 4 - Phường Tô Hiệu - TP Sơn La.
Điện thoại: 022-3852593
Email: xososonla@gmail.com.vn