Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam, do Đảng Cộng sản Việt Nam và Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện

          Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến, phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh.

Đoàn TNCS là tổ chức do Đảng trực tiếp sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến tự nguyện phấn đấu thực hiện mục tiêu lý tưởng của Đảng, đó là những đoàn viên cộng sản trẻ tuổi, nguồn bổ sung quan trọng, đảm bảo cho Đảng phát triển không ngừng. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên, do thanh niên và vì thanh niên, do đó Đảng trực tiếp giao cho Đoàn giáo dục, giúp đỡ từ những thanh niên tiên tiến trở thành đoàn viên, từ những đoàn viên ưu tú trở thành đảng viên. Vì vậy, Đoàn là tổ chức quần chúng gần Đảng nhất - Đảng cho phép tổ chức Đoàn được thay mặt như một đảng viên chính thức khi giới thiệu đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét kết nạp vào Đảng…Đoàn luôn tuyên truyền giáo dục, giới thiệu để thanh niên ngày càng hiểu sâu về bản chất của Đảng, đóng góp ý kiến cho Đảng, phê bình cán bộ, tích cực tham gia cuộc vận động xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Đoàn TNCS HCM Công ty TNHH một thành viên Xổ số Kiến thiết Sơn La là tổ chức chính trị xã hội, tổ chức các hoạt động, tạo môi trường giáo dục, rèn luyện đoàn viên, thanh niên nhằm góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị. 

Đoàn TNCS HCM Công ty TNHH một thành viên Xổ số Kiến thiết Sơn La là đội dự bị tin cậy của Đảng, là Trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, tạo môi trường đưa thanh niên vào các hoạt động giúp học tập rèn luyện và phát triển nhân cách, năng lực của người lao động mới phù hợp với yêu cầu của xã  hội hiện nay. Đoàn luôn xác định nhiệm vụ của mình là đội quân xung kích cách mạng tích cực tham gia xây dựng Đảng và là người kế tục trung thành sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và của Bác Hồ. Thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, kết nạp.Tổ chức các hoạt động, các phong trào nhằm đoàn kết, tập hợp thanh niên phối hợp với các tổ chức đoàn thể tạo môi trường, điều kiện thuận lợi trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

 

Đoàn TNCS HCM Công ty TNHH một thành viên Xổ số Kiến thiết Sơn La với thế mạnh là sức trẻ, nhiệt huyết, tiềm năng và cơ hội được học tập, đoàn viên, thanh niên luôn là lực lượng xung kích, đi đầu trong nhiều hoạt động đóng góp cho sự phát triển của tỉnh nhà nói chung, của công ty nói riêng. Thời gian qua, Đoàn đã chủ động triển khai thực hiện phong trào xung kích lao động sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ với nhiều hoạt động phong phú, mang lại giá trị hữu ích trong công việc và cuộc sống. Tinh thần sáng tạo được phát huy tối đa trên tất cả các lĩnh vực nhằm đảm bào việc  sản xuất, kinh doanh của công ty luôn được đảm bảo. Đoàn viên, thanh niên công ty TNHH nhà nước một thành viên Công ty Xổ số Kiến thiết Sơn La đã có rất nhiều sáng kiến, ứng dụng khoa học, công nghệ mới vào công việc phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty; là lực lượng trực tiếp  tham gia  vào quá trình lao động sản xuất của công ty nhằm thực hiện các nhiệm vụ chính trị và kinh tế  của cơ quan, đơn vị.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

BCH Chi đoàn Công ty Xổ Số kiến thiết Sơn La

 

1. Đồng chí: Lê Thanh Bản            - Bí thư

2. Đồng chí: Trịnh Lê Khánh Chi  - Phó bí thư

3. Đồng chí: Lò Thi Thiện             - Ủy viên

4. Đồng chí: Nguyễn Ngọc Dũng  - Ủy viên

5. Đồng chí: Nguyễn Thị Nhung   -Ủy viên

Ý kiến bạn đọc
Click để bình luận
TRANG TIN ĐIỆN TỬ - CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT SƠN LA
Địa chỉ: 17 - Tổ 4 - Phường Tô Hiệu - TP Sơn La.
Điện thoại: 022-3852593
Email: xososonla@gmail.com.vn